Välkommen till Mogatabygdens nya hemsida

Nu lanserar vi en ny hemsida som vi hoppas ni ska finna intressant och enklare att klicka runt på. Vår ambition är också att vi ska kunna göra fler uppdateringar om vad vi gör och kanske lämna kortare sammanställningar efter varje styrelsemöte.