Om föreningen

Mogatabygden, ideell förening bildades den 3 september 2016.

Föreningens ändamål och syfte är att vara en mötesplats för personer, organisationer och företag som vill medverka och bidra i utvecklingen av Mogatabygden vad gäller behov, lösningar och samverkan inom service, fritid, och kommunikation i vid mening.

Vi vill tillvarata bygdens gemensamma intressen och engagemang i olika frågor. Vi vill också vara bygdens gemensamma röst och på så sätt hoppas vi kunna vara med vid olika beslut som berör vår bygd.

Att bidra till gemenskapen i vår bygd ligger oss närmast hjärtat

En bild på föreningens första styrelse vid bildandet av föreningen.
Här en bild från när föreningen precis hade bildats och den första styrelsen.