Aktuellt

Välkommen till vår nya hemsida!

Nu lanserar vi en ny hemsida som vi hoppas ni ska finna intressant och enklare att klicka runt på. Vår ambition är också att vi ska kunna göra fler uppdateringar om vad vi gör och kanske lämna kortare sammanställningar efter varje styrelsemöte.

/

Svar på frågorna:

Vuxen:

Fråga 1
Husby Säteri stod klart 1795. Vad hette den första slottsherren i efternamn? Han och hans fru ligger begravda strax bakom annexet. 1) von Pelt X) von Essen 2) von Schwerin
Fråga 2
Vid Hov finns en runsten med följande inskription: Germund och Anund de reste denna sten efter Sote, sin fader. Frälse Gud hans själ. Vilket århundrade restes stenen? 1) 900-talet
X) 1000-talet  2) 800-talet
Fråga 3
Nuvarande Mogata kyrka byggdes 1842 men var låg den gamla kyrkan någonstans? 1) På samma ställe X) Vid husby säteri 2) På skolans område
Fråga 4
En av gatorna i Mogata heter Lövkällevägen. Vad är den uppkallad efter? 1) Ett skogsparti med björkar X) Ett torp som legat här 2) En man som hette Löv
Fråga 5
Namnet Mogata nämns redan 1355 men var härstammar det från? 1)En väg X) En liten bäck 2) En öppen plats                             
Fråga 6
Vad kallas det senast uppförda villaområdet bakom Husby Säteri? 1)Huseby Strand 
X) Husby Strand  2) Husaby Strand            
Fråga 7
Vilket år bildades Stegeborgs IF? 1)  1964 X)  1954 2)  1974
Fråga 8
I Mogata kyrka finns ett vackert glasfönster målat av vem? 1) Milan Vobroba X) Ulf Ekervik
2) Bo Beskow
Fråga 9
1918 föddes en karikatyrtecknare i Mogata, som senare fick sina verk publicerade i bla Aftonbladet och Land. Vad hade tecknaren för signatur på sina verk? 1)EWK  
X) Döderhultaren 2) Slas
Fråga 10
20 december 1537 föddes en pojke på Stegeborgs slott. Han blev senare Sveriges kung vid namn Johan III. Vem var hans far? 1) Erik XIV X) Gustav Vasa 2) Erik Knutsson Bonde
Fråga 11
Mogata socken tillhör Söderköpings kommun, hur stor är den sett till areal? 1) 10000 hektar X) 4000 hektar 2) 8000 hektar
Fråga 12
Hur många hushåll finns det i Mogata by (inom markerat område)? 1) 103 – 105 stycken
X) 106 – 108 stycken 2) 109 – 111 stycken
 
Utslagsfråga: Hur många steg är det från från badplatsen husbyvik till kyrkan (mätt med Emmas steg)? Svar: 3359 steg
 
Barn:

Barnfråga 1
Vad heter den här figuren?1) Snöbjörn X) Sven2) Olof
Barnfråga 2
Fladdermusen äter på natten, vad äter den? 1) Köttbullar  X) Möss och sorkar   2) Myggor
 
Barnfråga 3
Vad är en gröngöling? 1) En fågel X) En hund 2) En insekt
Barnfråga 4
Vilken grönsak gör man ketchup av? 1) Gurka    X) Majs   2) Tomat
 
Barnfråga 5
 
Vilka färger måste du blanda för att få färgen grön?1) Gult + blått   X) Blått + rött   
2) Rött + gult
Barnfråga 6
Vad säger man när någon nyser? 1) Tack  X) Prosit  2) Hoppsan hejsan
 
Barnfråga 7
Vilket nummer ringer man till om någon är skadad? 1) 112    X) 555   2) 000
 
Barnfråga 8
Vad heter Pippi Långstrumps bästa vänner? 1) Tommy och Annika   X) Kling och Klang  
2) Dunder-Karlsson och Blom
Barnfråga 9
Vad finns i isglass? 1) Grädde och nötter X) Vatten och saft 2) Choklad och kolasås
Barnfråga 10
Från vilken växt kommer popcorn? 1) Potatis X) Sockerbeta 2) Majs
Barnfråga 11
Vad har fotbollslaget Stegeborgs IF för färger? 1) Grön och vit X) Gul och blå
2) Svart och vit
Barnfråga 12
Vad får man om man vispar grädde länge? 1) Smoothie X) Glass 2) Smör           
Utslagsfråga
Hur många kulor är det i burken? Svar: 78 stycken

Covid-19

Pga rådande omständigheter kommer årsmötet hållas väldigt kort. Därför kommer det ej bjudas på fika i samband med mötet. Tänk på att visa hänsyn till övriga medlemmar och inte närvara om Ni uppvisar symptom på luftvägsinfektion (hosta, feber, andningsbesvär)

Årsmöte 2020!

Vi välkomnar alla våra medlemmar till årsmöte för Mogatabygden Ideell Förening! Mötet kommer att i rum i Mogata Skolas matsal den 22/3 kl 14.00! Det kommer att bjudas på smörgåstårta samt dryck.

Vänligen anmäl hur många från hushållet som kommer till mötet samt eventuella allergier på info@mogatabygden.se senast den 15 mars.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Dagordning för Mogatabygden ideell förenings årsmöte 2020-03-22
1 Årsmötets öppnande
2 val av ordförande och sekreterare för mötet
3 val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4 beslut i fråga om årsmötet kallats i enlighet med stadgarna
5 godkännande av dagordning
6 upprättande av och fastställande av röstlängd
7 styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse för förra året
8 revisorernas berättelse för förra året
9 fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
10 beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust
11 frågan om styrelsens ansvarsfrihet
12 fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
13 fastställande av antal styrelseledamöter
14 val av ordinarie styrelseledamöter, samt ordförande
15 val av revisorer
16 val av valberedning
17 behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen
18 årsmötet avslutas